top of page
Zoeken

De buurt protesteert: de nood aan omgevingscommunicatie.

De brand in het toekomstig asielcentrum in Bilzen doet opnieuw vragen rijzen over de manier waarop overheden en organisaties communiceren met allen die bij een project of initiatief betrokken zijn. Het lijkt alsof het proactief in dialoog gaan met alle stakeholders en een open, eerlijke communicatie onoverbrugbare hindernissen vormen.


Doeltreffende omgevingscommunicatie kan ervoor zorgen dat een project wél op sympathie of minstens begrip kan rekenen bij bijvoorbeeld omwonenden. Door de betrokkenen correct en tijdig te informeren zorg je er als overheid, bedrijf of organisatie vóór dat elke persoon op objectieve wijze wordt geïnformeerd over het op stapel staande initiatief. Dit vóór individuen of belangengroepen, die het project niet genegen zijn, tot beïnvloeding kunnen overgaan.


Van zodra een eerst neutrale, maar onvoldoende geïnformeerde betrokkene een stelling heeft ingenomen is het uiterst moeilijk om hem/haar nog van mening te laten veranderen.Communicatieplan


Een plan van aanpak voor de communicatie is vandaag onontbeerlijk om een initiatief dat door de bevolking dient te worden gedragen, of op zijn minst gedoogd, te laten slagen. Hoe meer zorg voorafgaand wordt besteed aan de communicatiematrix, hoe groter de kans op succes.


In communicatiematrix wordt onder meer een grondige analyse gemaakt van alle actoren (omwonenden, scholen, media, politie,…). Dit overzicht bevat de overlegde en vastgelegde kernboodschap en een vertaling hiervan naar de verschillende doelgroepen, antwoorden op verwachte en vaak voorkomende vragen, het aanduiden van de communicatiemiddelen en woordvoerders die gemakkelijk en laagdrempelig te contacteren zijn,…


Omgevingscommunicatie


In het Vlaanderen van vandaag is het ondenkbaar dat een overheid of bedrijf niet in dialoog gaat met allen die bij een organisatie of project betrokken zijn. Steeds vaker bepalen deze ‘stakeholders’ mee of de vooropgestelde doelstellingen zullen worden gehaald.


Nooit waren meer middelen beschikbaar om een gesprek aan te gaan met de omgeving, of het nu medewerkers, omwonenden of andere betrokkenen betreft. Toch lijkt het alsof het nooit moeilijker is geweest om in dialoog te treden.


Terwijl in Nederland de term ‘Omgevingscommunicatie’ al langer een goed ingeburgerd begrip is, en er bij elk project dat een impact kan hebben op de omgeving een beroep op wordt gedaan, blijkt dat daar vandaag ook in Vlaanderen nood aan is.


Ayes – agentschap voor omgevingscommunicatie – is het eerste communicatiebedrijf in Vlaanderen dat zich exclusief richt op het verbeteren van de manier waarop bedrijven, overheden en verschillende organisaties met hun omgeving communiceren.


“Ayes is een platform waar freelance experten elkaar vinden om rond een specifieke vraag de best mogelijke communicatieaanpak uit te werken. Onze experten verzorgen in nauwe samenspraak met de opdrachtgever de communicatie naar inwoners, handelaars, bedrijven, verenigingen en/of andere betrokkenen”, aldus Frank Vanmeenen, partner bij Ayes.

33 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page